trả góp đơn giản cùng Siêu thị Smartphone thế giới thiết bị số

iPad Air 2

iPad Air 2 cũ 98-99% - Air 2 16Gb Đ+T

Giá: 7.599.000 vnđ

iPad Air

iPad Air Wifi + 4G cũ 95% - 16gb Đen

Giá: 5.199.000 vnđ

iPad Mini Retina (iPad Mini 2)

iPad Mini 2 Wifi+4G cũ 95% - 16Gb Trắng

Giá: 4.399.000 vnđ

iPad 3

iPad 3 Wifi 4G cũ (98-99%) - 16Gb Đen

Giá: 3.850.000 vnđ

iPad 4

Sản phẩm iPad 4 Wifi + 4G cũ 95% - 16Gb 4G Trắng

Giá: 3.999.000 vnđ

iPad Mini

SP iPad Mini Wifi + 4G cũ 98-99% - 16Gb Màu Đen

Giá: 3.499.000 vnđ

iPad 2

Máy tính bảng iPad 2 wifi + 3G cũ 98-99% - 16Gb Trắng

Giá: 3.099.000 vnđ