Samsung Galaxy Note 9 Ram 6Gb bộ nhớ 128Gb, 256Gb, 512Gb màn hình 6.4 inch Super AMOLED Pin 	4000 mAh

  Đơn hàng trả góp Online

  Samsung Galaxy Note 9 Ram 6Gb bộ nhớ 128Gb, 256Gb, 512Gb màn hình 6.4 inch Super AMOLED Pin 4000 mAh
  Giá bán 4.299.000 đ
  Số Lượng
  Tổng Tiền
  Trả trước
  Số tiền trả góp

  Thông tin khách hàng

  Email
  Họ Tên
  Số Điện Thoại
  Địa Chỉ
  Mô Tả
  Thành Phố
  Quốc gia